Živnostenský listVýpis z živnostenského rejstříkuCertifikát ISO 9001:2009

Identifikační údaje a profil společnosti

KVADRANT, spol. s  r. o.

Pechova 44

615 00 BRNO

IČ: 46904468

DIČ: CZ46904468

Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 6065

Statutární zástupce, odpovědná osoba, zastoupení ve věcech smluvních: Petr Kučerka, jednatel společnosti

Stručná historie:

Společnost vznikla v únoru 1991 se záměrem podnikat v oblasti inženýrské geodézie v počtu 7 pracovníků.

S narůstajícími požadavky na řešení majetkoprávních vztahů se vyčlenila samostatná skupina specializovaná na problematiku tvorby geometrických plánů a vytyčení vlastnických hranic.

V roce 1994 byla společnost oslovena pražským zastoupením japonské firmy SOKKIA s nabídkou na obchodní zastoupení na trhu s geodetickými přístroji na Moravě. Vzniklo samostatné středisko obchodu a služeb s geodet. a stavebními přístroji a pomůckami.

Ke dni 1. 11. 1999 vznikla provozovna Zlín za účelem posílení aktivit společnosti v této průmyslové aglomeraci. Činnost ukončena 2007.

Ke dni 1. 5. 2000 vznikla provozovna Židlochovice se zaměřením na jihovýchodní část brněnského okolí.

Požadavky investorů (zejména ŘSD) vedli k další specializaci a vyčlenilo se středisko zabývající se inženýrskou činností v rámci projektové přípravy a předání staveb – tvorba záborových elab., kalkulace odvodů ZPF, LPF, majetkoprávní projednání, činnost vedoucí k získání pravomocného ÚR, SP.

K dnešnímu dni zaměstnává společnost 11 stálých pracovníků v jednotlivých střediscích.