Reference

Realizované činnosti u pozemních a dopravních staveb

Stavba VMO, tunel Kohoutova Brno - budování vytyčovací sítě stavby - vytyčovací práce a dokumentace stavebních objektů

(Brněnské komunikace – ŽS  a.s.)

Dokumentace dálničního systému SOS Brno - Vyškov (TMP a.s. Zlín - ŘSD) dle GIS ŘSD

AUTOMOTODROM – Masarykův okruh – rekonstrukce boxů,  technická infrastruktura

Podklad pro projekt hypermarketu INTERSPAR Frýdek – Místek, Mladá Boleslav, Kolín, Staré Město, Brno - Cejl

Průmyslový areál – Flextronics International – kompletní geodet. činnost včetně OG

VMO Brno – Lesnická – kompletní geodet. činnost (ŽS a.s. Brno)

Okružní křižovatka a estakáda – dopravní napojení – Obchodní centrum CARREFOUR Královo Pole

MÚK Hlinky Brno , dozor – OG investora

Infrastruktura pro průmyslovou zónu Černovická terasa 2003 – 2005 (SKANSKA), Brno

Výstavba průmyslové zóny Černovická terasa CTP Invest, IMOS Brno a.s 2005 – 2007

I/53 Znojmo – Pohořelice podklad pro PD, Ze

I/53 Lechovice, obchvat, vytyčovací síť, OGI pro stavbu

Realizované činnosti u vodohospodářských staveb

Podklady pro projektovou činnost, vytyčení a dokumentace skutečného provedení

Židlochovice PPO – ochranná hrá

Židlochovice, zaměření pravobřežní hráze řeky Svratky

Jihlava, jez Cvrčovice, odstranění nánosů

Prosenice, Hroužoví revitalizace rybníků a potrubí,které přivádí vodu.

Rekonstrukce pravobřežní ochranné hráze řeky Moravy

Svratka, Židlochovice – Oprava hráze

Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje
— Odlehčovací rameno Dyje v Poštorné – měření vodního stavu
— Dyje - Břeclav – městská část
— jez Hodonín – měření vodního stavu
— VO Nové Mlýny – měření průtoků ultrazvukem
— komplexní  automatický monitoring jezu Bulhary
— Odlehčovací stavidlový objekt Moravská Nová Ves
— odlehčovací stavidlový objekt Týnec

GP pro zápis VD 4. kat. do KN

Realizovaná inženýrská činnost

investor ŘSD ČR

Vypracování přehledu MP nedořešených pozemků pod sil. I. tříd v JM kraji a přehledu pozemků pod

SO příslušných vlastníků

DÚR I/43 Okružní křižovatka Lipůvka

SP  I/55 Veselí - Petrov

DÚR I/43 Kuřim – Podlesí, odbočovací pruh

DÚR I/43 Bořitov, odbočovací pruh

DÚR I/40 Valtice, křižovatka

DÚR I/43 Svitávka, odbočovací pruh

Dlouhodobé nebo významné spolupráce  geodetické kanceláře KVADRANT spol. s r. o.:

ŘSD ČR, Závod Brno

Dopravoprojekt a.s.

PK Ossendorf

ŽS a.s., OHL ŽS a.s.

SKANSKA CZ, a.s.

Majetkový odbor Magistrátu města Brna, oddělení historického majetku města Brna

JMP RWE a.s.

JME a.s., EON a.s.

ČEZ a.s.

Brněnské vodovody a  kanalizace a.s.

VAS a.s.

PRIS projekční kancelář, s.r.o.

BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s.

Atelier „A“ Brno - DEA, ARAL, BAUMAX, INTERSPAR

DPMB a.s.

UNISTAV Brno a.s.

IMOS Brno a.s.

Český Telecom a.s. – Telefonica O2