Geodetické práce

Naši zkušení geodeti vytyčí stavební objekty, zaměří skutečné provedení staveb, podzemní inženýrské sítě, měří parametry jeřábových drah. Výsledky zpracováváme v digitální formě s propojením na GIS.

O nás Kontakt

O nás

Společnost vznikla v únoru 1991 se záměrem podnikat v oblasti inženýrské geodézie v počtu 7 pracovníků. S narůstajícími požadavky na řešení majetkoprávních vztahů se vyčlenila samostatná skupina specializovaná na problematiku katastru nemovitostí, tvorby geometrických plánů a vytyčení vlastnických hranic. V roce 1994 byla společnost oslovena pražským zastoupením japonské firmy SOKKIA s nabídkou na obchodní zastoupení na trhu s geodetickými přístroji na Moravě. Vzniklo samostatné středisko obchodu a služeb s geodet. a stavebními přístroji...

Číst více

Služby

Letecké snímkování

Povolení k provozování leteckých prací Povolení k létání letadla bez pilota  

Číst více

Inženýrská geodézie

Výkon činností odpovědného geodeta, vytyčování stavebních objektů, zaměření skutečného...

Číst více

Mapování

Vyhotovení mapových podkladů pro projekty pozemních, liniových a vodohospodářských staveb...

Číst více

Geometrické plány

Geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, práce v KN, geodetické práce pro pozemkové úpravy...

Číst více

Inženýrská činnost a majetkoprávní projednání

Smlouvy o zřizování služebnosti, záborové a výkupové elaboráty, závazná stanoviska...

Číst více

Kontakt

Pechova 44, 615 00 Brno geoinfo@kvadrant.cz +420 548 216 116

Prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme osobní údaje.