Reference

Realizované činnosti při přípravě a realizaci dopravních staveb

Realizované činnosti u vodohospodářských staveb

Podklady pro projektovou činnost, vytyčení a dokumentace skutečného provedení staveb pro investora Povodí Moravy s.p.

Realizovaná inženýrská činnost pro investora ŘSD ČR, Závod Brno

Významné spolupráce  geodetické kanceláře KVADRANT spol. s r. o.