Inženýrská činnost a majetkoprávní projednání

 • Smlouvy o zřizování služebnosti
 • Záborové a výkupové elaboráty
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Vynětí ze ZPF,LPF a výpočet odvodů
 • Bilance skrývky
 • Souhlasy se stavbou dotčených subjektů
 • Zajištění nabývacích listin z katastrálních úřadů
 • Kupní a převodní smlouvy
 • Dohody o narovnání
 • Vklady do katastru nemovitostí
<