Inženýrská činnost a majetkoprávní projednání

  • Smlouvy o zřizování služebnosti
  • Záborové a výkupové elaboráty
  • Závazná stanoviska dotčených orgánů
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Vynětí ze ZPF,LPF a výpočet odvodů
  • Bilance skrývky
  • Souhlasy se stavbou dotčených subjektů
  • Zajištění nabývacích listin z katastrálních úřadů
  • Kupní a převodní smlouvy
  • Dohody o narovnání
  • Vklady do katastru nemovitostí
<