O nás

Společnost vznikla v únoru 1991 se záměrem podnikat v oblasti inženýrské geodézie v počtu 7 pracovníků.

S narůstajícími požadavky na řešení majetkoprávních vztahů se vyčlenila samostatná skupina specializovaná na problematiku katastru nemovitostí, tvorby geometrických plánů a vytyčení vlastnických hranic.

V roce 1994 byla společnost oslovena pražským zastoupením japonské firmy SOKKIA s nabídkou na obchodní zastoupení na trhu s geodetickými přístroji na Moravě. Vzniklo samostatné středisko obchodu a služeb s geodet. a stavebními přístroji a pomůckami, které na trhu působilo následujících 15 let.

Ke dni 1. 11. 1999 vznikla provozovna Zlín za účelem posílení aktivit společnosti v této průmyslové aglomeraci. Činnost ukončena 2007.

Ke dni 1. 5. 2000 vznikla provozovna Židlochovice se zaměřením na jihovýchodní část brněnského okolí. Činnost ukončena 2008.

Požadavky investorů (zejména ŘSD) vedli k další specializaci a vyčlenilo se středisko zabývající se inženýrskou činností v rámci projektové přípravy a předání staveb – tvorba záborových elaborátů, kalkulace odvodů ZPF, LPF, majetkoprávní projednání, činnost vedoucí k získání pravomocného ÚR, SP apod.

K dnešnímu dni zaměstnává společnost 11 stálých pracovníků v jednotlivých střediscích.