Inženýrská geodézie

  • Výkon činností odpovědného geodeta
  • Vytyčování stavebních objektů
  • Zaměření skutečného provedení staveb
  • Zaměření podzemních inženýrských sítí
  • Měření parametrů jeřábových drah
  • Zpracování výsledků v digitální formě s propojením na GIS
<