Ke stažení

Potřebná dokumentace k zápisu budovy do KN

Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Zdroj: http://www.brno-stred.cz/uzemni-a-stavebni-rizeni